I samarbete med Noora Steenvoorden:
UTSTÄLLNINGSKATALOG
Våren 2011

* * *

Du kan inte bära hans ansvar
Du kan inte bära honom
Släpp!

När du envisas med att bära
hans ansvar
tar du samtidigt
makten ifrån honom
.
Släpp!

Tacka och ta emot.
Allt blir bra.
Släpp!

* * *

När är den rätta tidpunkten?
När är tiden mogen att gå?
Efteråt vet du – det var lite tidigare.
Släpp!

Kalkylerad risk

29.03.2011 kl. 16:04
Det finns dagar då den utopistiska drömmen om ett liv på en öde ö är stark och lockande. Att slippa de svarta rubrikerna som ropar katastrof, krig, tsunami, jordskalv, explosioner, eldsvådor, kärnvapen, härdsmälta och strålning. Att slippa ta in verkligheten och allt elände människan i sin girighet har åstadkommit.

Problemet är att eländet finns överallt. Det flyter i världshaven, svävar i luften och borrar sig ner i
den goda myllan, bland maskarna. Alltså tar man en kalkylerad risk och stannar kvar i civilisationen, och hoppas att ljuset ska vinna över mörkret.

Svininfluensavaccineringarna var en kalkylerad risk. Sannolikt fick många människor hjälp av vaccinet, men samtidigt visar forskningen att ” man utgående från preliminära resultat anser det sannolikt att vaccinet kan ha bidragit till det ökade antalet fall av narkolepsi som observerats”.

Användningen av kärnkraft är också en kalkylerad risk. Det har varit intressant att följa med hur rapporteringen om Fukushima har utvecklats från att ha beskrivits som en lokal katastrof utan strålningsrisk till att idag påverka hela världen. Experter försäkrar att någonting motsvarande aldrig kunde ske i Finland, bland annat för att de finska kärnkraftverken har fler reservgeneratorer och tjockare skyddshöljen än de japanska. Samtidigt är de flesta experter ense om att den största faran inte är naturkrafterna, utan människan själv i form av mänskliga misstag eller sabotage.

Ytterligare en kalkylerad risk när det gäller kärnkraft är slutförvaringen av kärnavfallet. Intensiv
forskning med aktivt internationellt samarbete pågår. Ett av alternativen som föreslagits har kallats ”den bästa lösning vi känner till idag”. Men vad innebär det för våra efterkommande?
Vad är då alternativen? Förnybara energikällor som sol- eller vindkraft? Svaret är ja och nej. Ja, därför att teknologin finns och nej, för att den är outvecklad och priset fortfarande är för högt.
De enda alternativen på kort sikt är att minska elförbrukningen eller öka importen av el, som också tillverkas av kärnkraft, från Ryssland. Problemen med sol- och vindenergi är delvis samma. Tillgången är ojämn och det finns inte ännu tillräckligt bra teknik för att lagra strålningen till tillräckligt låga kostnader. Ännu är vi inte redo att betala sexdubbelt högre elräkningar.

Ett framtida alternativ kan bli den nya typens solceller, Grätzelcellerna, som tillverkas av
nanomaterial och vars funktionsprinciper härmar naturens fotosyntes. Grätzelcellerna kan bidra till att kostnaderna för solenergi sjunker kraftigt, vilket kan göra dem till ett intressant alternativ i
framtiden.

Förhandsröstningen börjar den 6 april. Du bestämmer vilka kalkylerade risker du vill ta.

Jessica Jensen
chefredaktör

KG4 Ledare, publicerad 29.3.2011 inför riksdagsvalet

Jessica Jensen

Ode till handboll – eller livet

Nya små handbollsentusiaster hör till det sötaste man kan se när de släpps ut på en riktig handbollsplan för att möta jämngamla barn i sina första matcher. Kinderna glöder, bollen slinker än hit och än dit, koordinationen är obefintlig, spelglädjen enorm, ibland rinner tårarna, och det händer att domaren blåser av matchen för att knyta ett skosnöre.Läs mera »

Önskelistor

Livet från idag fram till årsskiftet är en balansgång mellan å ena sidan, och å andra sidan. Vi är fyllda av förväntningar, andras, men främst våra egna, om hur allt borde vara. Vi försöker balansera livspusslet på bästa sätt, ofta med en gnagande känsla av otillräcklighet. Vi har autopiloten påkopplad istället för att medvetet stanna upp och välja vad som är viktigt och vad som är oviktigt.Läs mera »